Rechtuit advocaten

• Branding • Web

DE CHALLENGE

Ons proces begon met een diepgaande analyse van de kernwaarden en de unieke aspecten van Rechtuit Advocaten. We wilden de nadruk leggen op hun sterke punten en expertise.

HET RESULTAAT

Vervolgens hebben we gestreefd naar een imago dat recht doet aan de expertise, toewijding en klantgerichtheid van dit advocatenkantoor.

imago
studie

Topadvocaten vormen samen Rechtuit Advocaten. Ze zijn rechtuit, in woord en daad en scheppen klaarheid in de soms complexe materies. Hun logo bestaat uit een monogram die staat voor hun daadkracht. Deze troef benadrukken we door de moderne, ongecompliceerde vormentaal en kleur. Het geheel wordt hierdoor toegankelijk, maar blijft steeds professioneel.

Wat is een merk?

responsive
WEBSITE

Strak in ’t pak. Recht voor de raap. Rechtlijnig. Het zijn enkele sterke eigenschappen die een Rechtuit Advocaat bezit. Maar ook hun website voldoet aan deze beschrijving. Met haar responsieve en mobielvriendelijke aard scoort ze ook sterk in de organische zoekresultaten.
Mr. Google loves them! www.rechtuitadvocaten.be

Let’s have a coffee

info@doppiavu.be